Call Us

095-6477693 , 095-6477695

Facebook

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคลากร
No Data

ภาพกิจกรรมคณะฯ

ภาพกิจกรรมนักศึกษา

No Data

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

 • 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2566

  กิจจกรรอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

  ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 มิ.ย. 2566

  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • 17 มิ.ย. 2566

  โครงการร ผูกฮัก ปลูกรักเจ้าช่อทองคำ รุ่นที่ 1

  ณ คณะพยาบาลศาสตร์

Links ที่เกี่ยวข้อง