Call Us

095-6477693 , 095-6477695

Facebook

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์

ติดต่อคณะพยาบาลศาสตร์


ที่อยู่ : อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปษณีย์ 57100

เบอร์โทรติดต่อ : 095-6477693 , 095-6477695

facebook : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.