คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Call Us

095-6477693 , 095-6477695

Facebook

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง เทคนิคขั้นสูงในการแปลผล ECG ยุคดิจิทัลในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

โพสเมื่อ : 7 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 โควตา MOU)

โพสเมื่อ : 2 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 โควตา MOU)

โพสเมื่อ : 18 ตุลาคม 2566

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 (รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โพสเมื่อ : 16 ตุลาคม 2566

รับสมัครบุคลากร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการทุนเลือดใหม่(ทุนสนับสนุนเรียนต่อปริญญาโท)

โพสเมื่อ : 1 ธันวาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

โพสเมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2566

< ประกาศมหาวิทยาลับราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 6-24 พ.ย.2566 ในวันและเวลาทำการ

โพสเมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2566

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการทุนเลือดใหม่(ทุนสนับสนุนเรียนต่อปริญญาโท) เพื่อเป็นอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โพสเมื่อ : 24 ตุลาคม 2566

ภาพกิจกรรมคณะฯ

ภาพกิจกรรมนักศึกษา

ปฏิทินนักศึกษา

 • 24 - 25 พฤศจิกายน 2566

  สืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา มร.ชร

  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • 2 - 4 ธ.ค. 2566

  ประเพณีเทศน์มหาชาติ 5 แผ่นดินและพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล 5 ทศวรรษ ราชภัฏเชียงราย

  ณ หอประชุมใหญ่
 • 7 - 9 ธ.ค. 2566

  มหกรรมชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขง 5 ทศวรรษ ราชภัฏเชียงราย

  ณ หอปรัชญารัชการลที่ 9

Links ที่เกี่ยวข้อง