Call Us

095-6477693 , 095-6477695

Facebook

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 3 รอบทั่วไป)

โพสเมื่อ : 22 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 3 รอบทั่วไป)

โพสเมื่อ : 06 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 3 รอบทั่วไป)

โพสเมื่อ : 28 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ)

โพสเมื่อ : 17 มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 รอบโควตาภาคเหนือ)

โพสเมื่อ : 17 มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 รอบโควตาภาคเหนือ)

โพสเมื่อ : 4 มกราคม 2567

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง เทคนิคขั้นสูงในการแปลผล ECG ยุคดิจิทัลในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

โพสเมื่อ : 7 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 โควตา MOU)

โพสเมื่อ : 2 พฤศจิกายน 2566

ประกาศ
รับสมัครบุคลากร
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอกเพื่อเป็นอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงราย

โพสเมื่อ : 27 พฤษภาคม 2567

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการทุนเลือดใหม่ (ทุนสนับสนุนเรียนต่อปริญญาโท ครั้งที่ 3) เพื่อเป็นอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โพสเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2567

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการทุนเลือดใหม่(ทุนสนับสนุนเรียนต่อปริญญาโท ครั้งที่ 3) เพื่อเป็นอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โพสเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2567

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการทุนเลือดใหม่(ทุนสนับสนุนเรียนต่อปริญญาโท ครั้งที่ 2) เพื่อเป็นอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โพสเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการทุนเลือดใหม่(ทุนสนับสนุนเรียนต่อปริญญาโท)

โพสเมื่อ : 21 ธันวาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการทุนเลือดใหม่(ทุนสนับสนุนเรียนต่อปริญญาโท)

โพสเมื่อ : 1 ธันวาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

โพสเมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลับราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 6-24 พ.ย.2566 ในวันและเวลาทำการ

โพสเมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2566

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการทุนเลือดใหม่(ทุนสนับสนุนเรียนต่อปริญญาโท) เพื่อเป็นอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โพสเมื่อ : 24 ตุลาคม 2566

ภาพกิจกรรมคณะฯ

ภาพกิจกรรมนักศึกษา

ปฏิทินนักศึกษา 2567

Links ที่เกี่ยวข้อง