เทคนิคขั้นสูงในการแปลผล ECG ยุคดิจิทัล
ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

ขออภัยท่านสามารถแจ้งชำระค่าอบรมได้ตั้งแต่ 09:00 - 16.00 น. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เท่านั้น
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

2023 © Nucrru | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย